Legitimaţii

       

       În urma deciziei conducerii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române nr. 123 / 26.11.2002 ți în conformitate cu statutul Academiei Române, Legea bibliotecilor nr. 334 / 2002, Legea nr. 752 / 2002, H.G. nr.79 / 2003. Începând cu data 01.02.2013 în Biblioteca Filialei Cluj-Napoca A Academiei Române se aplică următoarele taxe:

 

          Taxă înscriere pe 6 luni – 12 lei

          Taxă vizare legitimație pe 6 luni – 10 lei

          Taxă pentru o săptămână – 5 lei

          Taxă pentru o zi – 3 lei

 

          Acte necesare pentru eliberarea legitimației:

  • Buletin sau carte de identitate;
  • Legitimație de salariat sau carnet de student;
  • Fotografie tip buletin, format ¾

 

          Sunt exceptați de la aceste tarife salariații Academiei Române, bibliotecarii de la B.C.U și Biblioteca Județeană „O.Goga”.

           În fiecare an, până cel târziu la 1 decembrie, tarifele stabilite vor fi reexaminate.

         În vederea protecţiei patrimoniului bibliotecii, începând cu data de 1 decembrie 2005, publicaţiile solicitate din fondurile speciale (documente, manuscrise, incunabule, carte veche românească şi universală până la 1750) se servesc după 24 de ore de la depunerea fişei de cerere. Timpul de rezervare este de 4 zile, respectiv 6 zile în cazul reproducerii publicaţiei la centrul de multiplicare al bibliotecii. De asemenea accesul la aceste publicaţii este permis următoarelor categorii de cititori:

  • Cercetători din cadrul institutelor Academiei Române;
  • Cadre didactice din învăţământul superior;
  • Doctoranzi şi studenţi din anul IV, pentru teza de doctorat sau de licenţă (cu recomandarea scrisă a decanatului, respectiv a conducătorului lucrării).