Lumină din Lumină - Margareta Catrinu

 

          Revista de cultură urbană ORAȘUL anul X Nr.35 (2015) Negoiță Lăptoiu

          ...Ceea ce face distincta ofrandă creativă finalizată prin pasionat și elaborat travaliu de către Margareta Catrinu este frenezia unei pensulații care conferă suprafețelor pictate un permanent și cuceritor freamăt. Dată fiind și prioritatea armoniilor calde, universul reprezentat - peisajul constituind motivul dominant - se instituie în sursa de tonifiant optimism existențial. Într-o viață în care nu i-au lipsit provocările și neliniștile, lucida fire a rafinatei artiste a considerat mai adecvat și demn de a adresa lumii fiorul proaspăt și curat al unei exuberante solarități .Drept urmare, câmpul imaginilor a devenit spațiu al văpăilor de ocru, galben și roșu dus până la incandescență, reflex al unor generoase disponibilități lirice în configurare... e clar că întreagă această atmosferă de o senină reverberație reprezintă rezultatul unei admirabile mobilități imaginative care compune și restituie diafane sonorități afective, iscate din adâncurile propriei interiorităț... Rezultă ,așadar, nu simple transpuneri de vizibil perisabil, ci profunzimi de trăire și decantare care vin în întâmpinarea căutărilor noastre de popas în compania unor reconfortante evaziuni și peregrinari...Aflată la ceasul deplinei maturități Margareta Catrinu poate privi împăcată la cuantumul de izbânzi cromatice care rotunjesc o fertilă creație, cu pronunțat timbru personal în exprimare, de filtrat sintetism, afiliat predilect abstracției lirice.

 

          Revista ARTA arte vizuale # 18 /2016 Anul VI   dr.Maria Zintz RETROSPECTIVE LA CLUJ-NAPOCA

          ...Creația sa este un imens receptacol de sentimente, de impresii și un model de gândire plastică în mișcare unitară, în același timp diversă, pe parcursul celor 40 de ani de creație. Poate latentă uneori, poate abia nascută alteori sau confuză, căutând repere, puncte de sprijin, ori învolburată, ori tulburatoare, punând în acțiune nenumărate semne vibrante, semne ale energiei, dar fără să fie simțite ca ramificare a detaliilor, ci aspirand la împlinirea întregului. Artista ne propune puterea cuprinderii integratoare a unei lumi în mișcare ce transcende reprezentarea, chiar dacă ea a pornit de la natură (peisaje) în spații imense (vegetal, floral), astfel depășind sfâșierea nerodnică a fragmentului...elementele recognoscibile sunt despovărate de balastul reprezentării nemijlocite, distribuite cu subtilitate în forme ce se metamorfozează, devenind simboluri, mai ales ale zborului, ale plutirii, ale mișcării, ale imponderabilului, poate mesageri ai îngerilor. Există o consecință admirabilă în abordarea unor simboluri, semne ce sugerează prezența unor energii care fac ca imaginea să ne apară vibrantă, pulsatorie. Titlurile lucrărilor ne ajută să le pătrundem tainele, la fel și genericul expoziției și al albumului artistei ''Infinitul înflorit'' - Noi, Infinitul înflorit cu aripi, Izvorul din râu, Dealuri, eternele valuri, Păsarea paradisului în zbor, Geneza vegetală, Înger în patru colțuri, Lumina activă, Floare-inimă, Copac, Case cu flori etc.

          ...Mitologia ei exprimă bucuria de a fi viu și totodată de a aparține unei lumi atotcuprinzatoare, materia fiind primită în sânul fluidului luminos. Este o pictură de chintesență afectivă a unui suflet profund vital (culorile vii, calde o exprimă) care nu și- a pierdut încrederea în miracole; din contră, pare că a castigat în putere, în profunzime, în energii ce tind și spre o transsubstanțiere a materiei. O pictură cu care dorești să te mai întâlnești.

 

          FĂCLIA ziar independent de Cluj   Michaela Bocu

          ...Există un fel de itinerar spre beatitudinea sau tragedia peisajului, pe care artista îl parcurge cu sufletul deschis, dăruind clipa, mesajul operei și sensul său ambivalent..., am putea spune un poem frumos și profund despre vârstele omului, de la copilăria creației la natura coaptă, matură, la colinele devenite stânci și cerul de deasupra care străluminează... Tentația sacrului nu poate fi disociată de pictura Margaretei Catrinu... Transfigurarea perspectivelor, a obiectelor, chiar a liniștii se face cu uimire și încântare, revalorizand realitatea, transformand-o într-un necunoscut minunat...

 

          Artavizuala21 Tradiții și experimente Silvia Suciu

          ....În lucrările Margaretei Catrinu percepem o mișcare constantă de la lumea reală la abstract, dar o mișcare care se poate desfășura în ambele sensuri. Uneori, obiectul preluat din realitate este redat prin forme abstracte, abandonându-se în lumea nevăzută a iluziei, alteori, forma abstractizată lasă să transpară realitatea lumii înconjurătoare. Există în acest demers plastic al Margaretei Catrinu o profundă ordine logică, o cerebralitate care o ajută să se salveze atât la nivel individual, cât și la nivel artistic. Echilibrul interior este exprimat printr-o forță creatoare manifestată plenar, iar artista atinge ''paradisul terestru'' într-un climat controlat de o mentalitate și o ordine sănătoase, supuse regulilor de bază ale universului. Arta sa se dezvoltă pe coordonatele unor spații spirituale, imateriale și cosmice, ceea ce ne face să înțelegem că, prin creație, artistul ajunge la o disciplină a sufletului care, corelată cu o profundă stăpânire a mijloacelor de expresie, îl fac să atingă statutul de ''Demiurg'' și să își deschidă accesul către ''memoria viitorului'' (Yves Klein). ”Dinamica lumii sale metaforice se împlinește astfel ca spațiu al inițierii ființei umane în căutarea Sinelui prin refuz al disoluției, biologicului, accidentalului și clamarea unor trăiri adevărate în zona Sacrului sau Creativității. Astfel, pas cu pas, asistăm prin imagini la dezocultarea universului său interior în care ardența credinței creștine este suportul definitoriu al definirii sale.” (Alexandra Rus)

          Margareta Catrinu s-a născut la Beiuș (09.07.1949), „în casa bunicilor materni”. Urmează Liceul de Arte Plastice ”Romulus Ladea” din Cluj-Napoca și este absolventă a Institutului de Arte Plastice și Decorative Ion Andreescu din Cluj-Napoca (1974). Din același an este profesor titular la Liceul de Arte Plastice ”Romulus Ladea”, unde, pe lângă activitatea la catedră, va îndeplini și funcții de conducere (director adjunct, director, metodist sau inspector de desen). Este prezentă constant la Saloanele Oficiale ale UAP, Filiala Cluj, la Saloanele Naționale ale UAP de la București (1982, 1983, 1993, 2006), la Saloanele Moldovei (2010), la Arad-Meeting Point (2013), la Grafica Românească GR'14 București, la Saloanele Astrei (Sibiu, 2014), la Bienala Internațională Ion Andreescu (Buză